Anmälan till Kolmården Cup 2019

Anmälan Kolmården Cup 2019

Kort info:
20190215: P11-klassen full.
P13 2 platser kvar.
20190212: Flera klasser utökade för att kunna ta emot fler lag!
P13 3 platser kvar. Utökad!
P11 endast en plats kvar. Utökad!
F13 endast en plats kvar.
P12 3 platser kvar. Utökad!
F12 3 platser kvar. Utökad!
F11 3 platser kvar.
20190130: Endast två platser kvar i P11.
20190119: Endast två platser kvar i P13.
20181124: Anmälan är öppen!
20181031: Anmälan för 2019 öppnar inom kort.